Go back

Dagvergoeding aftrekken

Deel
Belastingsaftrek
Niet-aftrekbaar

Fiscaal risico

De dagelijkse vergoeding die je jezelf toekent tijdens je professionele reizen

Zelfstandigen natuurlijke personen kunnen geen forfaitaire dagvergoedingen aftrekken. De aftrekbaarheid van forfaitaire dagvergoedingen is enkel weggelegd voor het hoofd van een vennootschap en zijn werknemers. Zij kunnen forfaitaire dagvergoeding aftrekken tijdens dienstreizen, dwz reizen voor kortetermijnopdrachten van minimaal 10 uur en maximaal 30 dagen. Belastingsgewijs zijn die forfaitaire bedragen niet belastbaar, zolang je je houdt aan de uitkeringen die de federale overheid hanteert bij buitenlandse reizen en je de daadwerkelijke dagen dat je reist in acht neemt. De inhoud van de dagvergoeding is strikt afgebakend, zo telt huisvesting en vervoer er niet in mee. Enkel maaltijden en kleine uitgaven worden gedekt. Als je verblijfskosten inclusief maaltijden en/of contante uitgaven zijn, moet de dagelijkse vergoeding verlaagd worden. Dus als ontbijt, lunch, diner en out-of-pocketkosten in de prijs van je accommodatie zijn inbegrepen, verlaag je je dagelijkse vergoeding met respectievelijk 15%, 35%;45% of 5%. Het totale bedrag van de aftrekbare dagvergoeding varieert afhankelijk van het land: de belastingcontrole accepteert alleen bedragen die gelijk staan aan de vergoedingen die de FOD Buitenlandse Zaken toekent aan buitenlandse werknemers (categorie 2, in de lijst die volgt). De lijst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad is hier per land beschikbaar: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/07/02/2018040199/moniteur

💡Je kunt de geschenken die gekocht zijn voor reizen naar het buitenland voor 100% aftrekken, ongeacht of ze in België of in het buitenland zijn gekocht.Zou je graag tips ontvangen die zijn afgestemd op jouw professionele situatie? Dat is zeker mogelijk!


Ontvang persoonlijk advies,
afgestemd op jouw beroep

Wij sturen je 3 tips waarvan je niet wist dat je ze nodig had

We leggen ons toe op het respecteren van jouw privacy. De verstrekte informatie wordt gebruikt om je relevante inhoud over onze producten en diensten voor te stellen. Je kan zich te allen tijde voor deze meldingen afmelden. Voor meer informatie, verwijzen wij je naar onze privacybeleid.
Expense
EnveloppeTDeze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie